You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Asmild Mark storparcel

Viborg er en af landets ældste og mest centrale byer, placeret midt i en enestående natur med bakker, søer, ådale og skove. I mange år siden vikingetiden har Viborg været et centralt og betydningsfuldt mødested i hjertet af Jylland – kulturelt, religiøst og geografisk. Her hyldede man danernes konge på tinge, her gjorde man holdt på pilgrimsrejsen til Rom og her havde den danske reformation sin vugge.

Området ligger i Viborgs østlige bydel, og i cykelafstand fra Overlund Skole, Viborg Gymnasium og indkøbsmulighederne ved Asmild Bydelscenter.

Fakta om grunden

Viborg Kommune udbyder storparcel til boligbyggeri på Asmild Mark. Grunden består af 2 matrikler, nr. 58 og 59, som sælges som én samlet ejendom.

Grunden udbydes uden en mindstepris, men tilbudsgiver skal være opmærksom på at kommunen ikke må sælge til under markedsprisen. Markedsprisen afhænger af den endelige udformning af lokalplanen. Tilbudsgiver skal derfor ved afgivelse af købstilbud angive både en pris samt angive, om der ønskes bygget etageboliger, tæt-lav eller åben-lav.

Der endnu ikke er udarbejdet en lokalplan, men arbejdet forventes opstartet efter udbuddet, hvorved køber af arealet kan være med til at påvirke udformningen af lokalplanen.

Den ledige storparcel er annonceret til salg den 3. maj 2021 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grunden ikke kan sælges eller reserveres i denne periode. 

Købstilbud sendes til nedenstående mail adresse, inden den nævnte frist. Grunden vil blive solgt til højestbydende.

koebstilbud@viborg.dk

Købstilbud skal være Trafik og Veje i hænde senest torsdag den 20. maj 2021, kl. 10.00. Resultatet af budrunden forventes at blive formidlet ca. 2 dage efter fristen.
Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge. Købstilbud er fortrolige indtil der er underskrevet købsaftale. Det vil sige, at du ikke kan få oplyst hvor mange, der har sendt købstilbud ind samt hvor højt, der er budt.

Området kan forventes planlagt til åben-lav, tæt-lav og etageboliger – i overensstemmelse med den gældende kommuneplan for området.

Det skal dog forventes, at den kommende planlægning vil fastlægge følgende rammer for bebyggelsen:

Etageboliger:
Maks. bebyggelsesprocent: 50%
Maks. byggehøjde: 12 m
Maks. etageantal: 3


Åben-lav og tæt-lav boliger:
Maks. bebyggelsesprocent: åben-lav 30%, tæt-lav 40%
Maks. byggehøjde: 8½ m
Maks. etageantal: 2

Området grænser op til Tapdrupvej, og dele af området påvirkes derfor af trafikstøj. Ny bebyggelse i området skal udformes, så Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes (Lden 58 dB for boligområder). Viborg Kommune har fået udarbejdet en beregning af støjudbredelsen. Beregningen er vedlagt.  


Måleblad
Kort med grundens mål (pdf) 

Lokalplan
Ingen

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen i området.

Elforsyning
Tilslutningsbidrag afregnes direkte til forsyningsselskabet

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsbidrag afregnes direkte til forsyningsselskabet

Varmeforsyning
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsbidrag afregnes direkte til forsyningsselskabet

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06