You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vridsted - Præstetoften

Vridsted ligger smukt langs knækket – eller vriddet – på Karup Å. Det er et af de mange elskede steder i området for lystfiskere.

I Vridsted er der en daginstitution med både vuggestue, børnehave og dagpleje. Der er skole med elever fra 0. til 9. klasse og tilhørende SFO.

Som borger i Vridsted er man godt dækket ind med hensyn til indkøbs muligheder, da der er en købmand i byen, og en dagligbrugs 6 km herfra.

Borgerforeningen tager sig af forsamlingshuset, og en 4-strenget Idrætsforening står for hallen. Der er en aktivitetklub, der står for aktiviteter og udflugter, primært for de ældre og selvfølgelig et menighedsråd, der står for kirken og menigheden.

Byen er velbeliggende i forhold til større byer og afstande til arbejdspladser mm, da vi har Skive, Viborg, Holstebro og Herning, alle indenfor en afstand af 35 km.

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf) 

Lokalplan 
Lokalplan nr. 07.B.05.01 - Bolig og offentlige formål i Vridsted

Grundejerforening 
Der er medlemspligt til grundejerforeningen


Kirkebyggelinje

Der er kirkebyggelinje på Præstetoften 4-22 og det kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §19 at bygge højere end 8½m.

Elforsyning
 
N1 - Tilslutningsbidrag 18.500 kr. indbetales til Viborg Kommune ved overtagelse af grunden

Vandforsyning 
Vridsted Vandværk - Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil, når byggeri igangsættes 

Varmeforsyning 
Evida - Tilslutningsbidrag afregnes direkte med forsyningsselskabet

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06