You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborgvej 64, Frederiks, 7470 Karup J.

Ejendommen er til salg - der kan afgives bud

Til salg

Viborg Kommune udbyder en matrikel, beliggende Viborgvej 64, Frederiks, 7470 Karup. Matriklen har tidligere været anvendt til spildevandsbassin, men er nu tilvokset med træer.

Fakta om grunden

Ejendommen udbydes uden mindstepris. Ejendommen består af hele matrikel nr. 4n, Havredal By, Frederiks. Matriklen har et areal på ca. 34.540 m2.

Købstilbud

Matriklen er annonceret til salg den 26. oktober 2021 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grundene ikke kan sælges eller reserveres i denne periode.

Købstilbud sendes til ninie@viborg.dk inden den nævnte frist.

Købstilbud skal angives som ét fast beløb pr. m² og skal være uden forbehold. Købstilbud skal være Viborg Kommune i hænde senest den 11. november 2021 kl. 12.00. Købstilbuddet er bindende indtil Byrådets godkendelse af handlen.

Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne købstilbud på ejendommen.

Salget sker i henhold til reglerne i Indenrigs- og boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Der henvises også til vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme.

 

 

Ved spørgsmål, kan du kontakte

Nikoline Østergaard Nielsen

Jurist

Tlf: 87 87 80 23