You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvordan behandler vi trivselsdata om dit barn?

Flere gange om året indsamler vi data, når vi laver trivselsundersøgelser af alle børn. Læs, hvordan vi behandler data fra trivselsundersøgelserne.


De data vi indsamler omkring jeres børns trivsel har først og fremmest det formål, at vi gerne vil sætte tidligt ind, når vi har børn, som ikke er i trivsel. Det er altid nemmere at løse eventuelle udfordringer, før de går i hårdknude.

Trivselsundersøgelserne gør, at vi kan se barnets trivselsforløb over tid. Formålet med det er, at vi gerne vil følge barnets udvikling. Det er nemlig vigtigt for os, at vi kan justere vores indsatser, hvis den ikke har den ønskede effekt, eller hvis vi kan se, at det vi gør virker, og at vi skal gøre mere af det.

 

Hvad registrerer vi?

Vi registrerer navn, barnets position (rød, gul, grøn) og evt. bemærkninger. Vi registrerer ikke CPR-nr.


Hvor længe opbevarer vi data?

Vi følger lovgivningen omkring slettepligt og gemmer maks. data i 5 år.
Videregiver vi data, hvis fx barnet flytter institution?

Vi videregiver aldrig data om et barn uden forældrenes skriftlige samtykke.
Hvis jeres barn skifter institution, samarbejder vi altså med jer omkring, hvad der kan være relevant at videregive til barnets nye institution med henblik på en god start.

 

Hvem kan se data om barnet?

Det er kun de konkrete børneprofessionelle omkring barnet – og kun dem, der har en opgave i f.t. barnet - der har adgang til data. Fx gruppens pædagoger eller barnets lærere. Derudover kan skolelederen eller dagtilbudslederen også se data.
Resultatet af vores trivselsundersøgelse vil altid være tilgængeligt for jer forældre i forhold til jeres eget barn. I har ret til at se, hvad der er skrevet, og hvad der er af data om jeres børn.


Hvem samarbejder vi med omkring data?

Vi samarbejder med firmaerne Rambøll og klassetrivsel.dk, som via systemerne "Hjernen og hjertet" og "Klassetrivsel.dk" udfører trivselsmålingerne og opbevarer og behandler data.


Hvordan er sikkerheden?

Vi har indgået databehandleraftaler med begge firmaer, der sikrer, at data er beskyttede og kun kan ses og bliver anvendt af dem, der skal have adgang. Vi fører kontrol en gang årligt gennem revisionsrapport.