You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Revas

Revas er en driftsenhed under Viborg Kommune og varetager driften af de kommunale affaldsordninger og affaldsanlæg.

Revas

Revas hjemmeside kan bl.a. du læse om affald fra private husholdninger og erhverv. Du kan finde sorteringsvejledning, åbningstider og adresser på genbrugsstationerne/affaldscenteret. På hjemmesiden findes også en opdateret prisliste m.v.

Afhentning af affald

Hvis f.eks. din container ikke er tømt, skal du henvende dig til Revas

Flere oplysninger om affald

Find det på Revas` egen hjemmeside.