You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilladelse til husdyr

Etablering af et dyrehold kræver i de fleste tilfælde en anmeldelse og evt. tilladelse/godkendelse.

Tilladelse til husdyr

Tilladelse til husdyrproduktion tager udgangspunkt i produktionsarealet (PDF), dvs. de m² stald dyrene har til rådighed. 

Tidligere tog man udgangspunkt i antal dyr / antal dyrenheder (DE). Mark og stald er adskilt, så kun anlægget (staldene og gødningslagre) indgår i tilladelserne/godkendelserne.

Det er typen af husdyrbruget og størrelsen af staldenes produktionsareal, der har betydning for, hvilken anmeldelse, tilladelse eller godkendelse, som du skal søge om.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer