You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Inden du etablerer, sløjfer eller ændrer en olietank, skal du huske at anmelde dette til kommunen. Du kan også læse om, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude og læse yderligere om regler for villaolietanke og erhvervstanke samt retningslinjer for etablering af nye tankpladser .

Etablering af olietank

Etablering af olietank skal anmeldes til Kommunen senest 14 dage før opsætning. Via anmeldelsen fortæller du kommunen, hvor på grunden, tanken skal være, og hvornår du etablerer den. Kommunen kan forbyde opstilling tanken, hvis der er risiko for forurening af drikkevand. Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. I linkboksen nederst på denne side kan du anmelde ny olietank.

Sløjfning af olietank

Sløjfning af olietank skal anmeldes til kommunen. Ved sløjfning af en olietank skal eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes. Påfyldningsstudsen skal afmonteres, og tanken afblændes således, at påfyldning ikke kan finde sted. Hvis tanken er nedgravet, kan du vælge at få tanken sandfyldt, eller opgravet. Du kan læse miljøstyrelsens vejledende udtalelse om sløjfning af olietanke under 6.000 liter. I linkboksen nederst på denne side kan du anmelde sløjfning af olietank. 

Ring 112 og kontakt efterfølgende Viborg Kommune

Hvis der opstår en skade, hvor olie løber ud på jorden eller på gulvet i huset, skal du i straks ringe til 112. Så sikrer du, at brandvæsnet kan komme ud med slamsuger eller andet og foretage en akut begrænsning af skaden. Når du ringer til 112 skal du oplyse:

  • hvad der er sket
  • hvor det er sket
  • hvornår det er sket
  • navn og telefonnr.

Efterfølgende skal du snarest muligt kontakte Viborg Kommune, Teknik og Miljøs jordgruppe på telefonnummer 87875609 og fortælle, hvad der er sket.

Hvis du opdager en ældre olieforurening, eller der kun er sket et lille spild, som ikke kræver akut indsats, er det tilstrækkeligt at ringe til Teknik og Miljø.

Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Kommunen kan kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Det anbefales, at tankejere, som er i tvivl om, hvornår deres tank skal sløjfes, får foretaget et tjek i forbindelse med deres årlige besøg af skorstensfejer eller oliefyrsteknikker. Det samme gælder for tankejere, som er i tvivl om deres tankanlæg opfylder reglerne. Det er vigtigt, at anlæggene opfylder reglerne, især i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Er du i tvivl om din olietank skal sløjfes, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der kan du også læse mere om aldersgrænser for forskellige typer af olietanke.

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig og er mindre end 6.000 liter. I Danmark er alle villaolietanke omfattet af en kollektiv forsikringsordning, hvis tank og rørsystemerne er etableret og drevet lovligt.

Du kan læse mere om forsikringsordningen på Topdanmarks hjemmeside.

Din olietank er IKKE lovlig, hvis den:

  • er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system)
  • er overjordisk (f.eks. i kælder eller udendørs) og ikke har en overfyldningsalarm
  • er gravet ned før 1. april 1970 (som hovedregel)
  • er en kugleformet plasttank af mærket AJVA-PLAST A/S, der har været gravet ned i 20 år eller mere eller har et fabrikationsnummer mellem 1400 og 6800
  • overjordiske olietanke skal desuden påføres overfyldningsalarm

Miljøstyrelsens hjemmeside finder du information, om reglerne for olietanke på listevirksomheder, dieselolietanke og rørudskiftninger. Du kan desuden finde information om inspektioner og beholdningskontrol.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer