You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bjerringbro - Hedemølle Industrivej

Grundene er beliggende i byzone i Bjerringbros nordlige bydel ved Hjermind. 

Grundene må kun anvendes til erhvervsformål. Der kan lokaliseres virksomhedstyper indenfor miljøklasse 4-5, der omfatter virksomheder, som er noget belastende for omgivelserne

Fakta om grunden

Ovenstående pris er inklusiv kloaktilslutningsbidrag, men eksklusiv moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
3.000 m² - lettere erhverv
100.000 m² - tung erhverv

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget. 

Bebyggelsesprocent: 
50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. E.051-2/F.053-2

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Bjerringbro Fællesvandværk. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte til dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06