You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvam - Haandværkervej

Området er beliggende på Haandværkervej i Hvam.

Områdets anvendelse fastlægges til mindre erhvervsvirksomheder så som lokal håndværks- og værkstedsvirksomhed samt handelsvirksomhed og mindre entreprenør- og oplagsvirksomhed. Grundenes må ikke udstykkes mindre end 1.200 m² eller større end 4.000 m².

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
15.000 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber.

Bebyggelsesprocent: 
40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: 
Lokalplan nr. 41.01.01 - Landzonelokalplan for Hvam Stadionsby..

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Hvam Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området bliver forsynet med varme fra Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til AN Energi

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06