You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup - Industrivej

Området er beliggende i Karup. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 2.000 m².

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til industri-, lager- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
177.500 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje.

Bebyggelsesprocent:
50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 1.30 - et industriområde ved Viborgvej i Karup.

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Karup Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06