You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kjeldbjerg - Strømmen

Området er beliggende i Kjeldbjerg på hhv. Kjeldbjergvej og Strømmen. Det ligger i landzone, hvorfor det kræver landzonetilladelse at bygge m.m. Der skal derfor påregnes længere tid til byggesagsbehandling.

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri, lager, udstilling og håndværksvirksomheder.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
16.800 m²

Byggemodning:
Arealet er ikke frigivet af arkæologerne, hvorfor der må påregnes tid til prøvegravning.

Bebyggelsesprocent:
40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 05.LA.01.03 - landzonelokalplan for Kjeldbjerg.

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Kjeldbjerg Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06