You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klejtrup - Industrivej

Området er beliggende i Klejtrup. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 2.000 m².
Skårupvej 52 - ca. 2.000 m². Arealet er ikke frigivet af arkæologerne, hvorfor der må påregnes tid til prøvegravning.
Industrivej 4 - ca. 4.500 m²
Industrivej 9 - ca. 3.700 m²

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Der må opføres én bolig i tilknytning til virksomheden.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
10.200 m²

Byggemodning:

Vejene er anlagt uden udgift for køber.

Bebyggelsesprocent:
40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 42-2-10

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Klejtrup Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06