You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mønsted - Jernvej

Området er beliggende i Mønsted. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 1.500 m².

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til:
Jernvej, ca. 3.100 m² - lettere industri- og lagervirksomhed
Jernvej, ca. 16.500 m² - industri- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og lagervirksomhed.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
19.600 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje.

Bebyggelsesprocent:
40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: 
Lokalplan nr. 08.E.01.03 - et område til erhvervsformål ved Jegstrupvej Vest.

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Mønsted Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06