You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ørum - Industrivej

Området er beliggende i den vestlige del af Ørum by. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 2.500 m².

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til mindre belastede virksomhedstyper. Der kan opføres én bolig i tilknytning til virksomheden.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
41.700 m²

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent: 40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 65

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Ørum Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06