You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rødkærsbro - Håndværkervej

Området er beliggende i byzone i Rødkærsbros sydlige bydel ved Kjellerupvej.

Delmoråde II - ca. 11000 m² på Håndværkervej - lettere industri, værksteds- og entreprenørvirksomhed, engros- og lagervirksomhed og lign. Der kan ikke udstykkes grunden mindre end 3.000 m². Det er tilladt at opføre bolig i tilknytning til virksomheden.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
11.900 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent:
40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr E116/E134/F117 - 1

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Rødkærsbro Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06