You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sahl - Gl. Færgevej

Området er beliggende i den vestlige del af Sahl by.

Lettere industri, håndværks- og lagervirksomheder samt servicevirksomheder, der har tilknytning til den pågældende virksomhed. Der kan ikke udstykkes grunde mindre end 1.200 m². Det er tilladt at opføre 1 bolig i tilknytning til virksomheden.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
1.300 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje.

Bebyggelsesprocent:
30%.

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. E208/E207/F210-1/C206-2

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Sahl Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06