You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sparkær - Tørveskæret

Området er beliggende i Sparkær. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 1.500 m².

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri, værksteds- og lagervirksomhed.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
8.300 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber delvis som private fællesveje og som offentlige veje. Tørveskæret 21 er ikke frigivet af arkæologerne, hvorfor der må påregnes tid til prøvegravning.

Bebyggelsesprocent:
50%.

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: 
Lokalplan 17 - del område 14 i Sparkær.

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Sparkær Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06