You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ulbjerg - Stadionvej

Området er beliggende i Ulbjerg. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 3.000 m².

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til industri, større værksteds- og entreprenørvirksomhed, større lagervirksomhed og andre virksomheder, som ikke giver anledning til væsentlige gener i form af støj, lugt eller luftforurening.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
8.700 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber.

Bebyggelsesprocent: 
40 %.

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 110

Elforsyning: 
N1 - Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Skals Vandværk - Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Evida naturgas - Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06