You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Egelundvej/Vennershåbvej

Området er beliggende i byzone i Viborgs vestlige bydel mellem Struerbanen og Jegstrupvej Vest og vest for Løgstørbanen. Området bliver betjent fra Vestermarksvej ad en ny adgangsej: Egelundvej. Grunde kan ikke udstykkes mindre end: for delområde 1 - 5.000 m² og delområde 2+3 - 3.000 m². Delområderne kan ses i lokalplanen.

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til tunge og særlig belastede virksomhedstyper indenfor miljøklasse 4-7.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
96.000 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent:
50%.

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: 
Lokalplan 324 - et område til erhvervsformål ved Jegstrupvej Vest.

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Energi Viborg. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06