You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Industrivej 31

Grunden har tidligere været brugt til genbrugsplads og udbydes nu til salg til erhvervsformål som beskrevet i lokalplan 548

Fakta om grunden

Salgspris: 230 kr. pr. m² + 25% moms, inklusiv udstykningsomkostninger.

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² + 25% moms, som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Her ud over skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Købstilbud:

Den ledige grund er annonceret til salg den 16. marts 2021 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grunden ikke kan sælges eller reserveres i denne periode.

Købstilbud sendes på mail til nedenstående mail adresse, inden den nævnte frist. Grundene vil blive solgt til højestbydende. 

koebstilbud@viborg.dk

Tilbud skal afgives pr. m² i hele kr., og der accepteres ikke flydende bud. Købstilbud skal være Trafik og Veje i hænde senest onsdag den 31. marts 2021, kl. 10.00. Resultatet af budrunden forventes at blive formidlet umiddelbart efter fristens udløb.
Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Købstilbud er fortrolige indtil der er underskrevet købsaftale. Det vil sige, at du ikke kan få oplyst hvor mange, der har sendt købstilbud ind samt hvor højt, der er budt.

Områdets samlede areal:
6222 m²

Byggemodning:
Grunden er byggemodnet

Bebyggelsesprocent:
50%

Gældende lokalplan:
Lokalplan nr. 548 Erhvervsområde ved Industrivej i Viborg 

Det er lokalplanens formål
at udlægge området til erhverv, herunder energianlæg

Lokalplanen er godkendt, men afventer klagefristens udløb den 1. april 2021.

 

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06