You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Kirkebækvej

Området er beliggende i Viborgs vestlige bydel, nord for Lundborgvej. Det omfatter et areal på ca. 5,6 ha med en meget attraktiv beliggenhed for virksomheder der søger en synlig beliggenhed.

Fakta om grunden

Ejendommen udbydes uden mindstepris.

Ud over bud skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Købstilbud

Den ledige grund er annonceret til salg den 21. september 2021 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grunden ikke kan sælges eller reserveres i denne periode.

Købstilbud sendes til koebstilbud@viborg.dk , inden den nævnte frist.

Købstilbud skal angives i et fast beløb pr. m² og skal være uden forbehold. Købstilbud skal være Viborg Kommune i hænde senest den 6. oktober 2021 kl. 12.00. Købstilbuddet er bindende indtil Byrådets godkendelse af handlen.

Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne købstilbud på ejendommen.

Handlen er betinget af Byrådets endelige godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Salget sker i henhold til reglerne i Indenrigs- og boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Der henvises også til vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme.


Områdets samlede areal:
Den udbudte grund er ca. 56.500 m². Bilag med forslag til udstykning

Byggemodning:
I forbindelse med den kommende byggemodning skal der etableres et nyt vejanlæg. De nuværende tanker omkring det kommende vejanlæg fremgår af kortbilaget. Kommunes oplæg på nuværende tidspunkt er, at der etableres en rundkørsel med en diameter på 50 meter, samt at Lundborgvej forlænges med en bredde på 15 meter.

Planlægning:
Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2029 er netop sendt i offentlig høring. Det vil medfører, at der udlægges et nyt rammeområde til erhvervsformål samtidig med at rammeområdet til rekreativt formål indskrænkes.

Det betyder, at der indenfor rammeområdet kan planlægges for butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Tillægget er i høring til den 11. november 2021.

Efterfølgende skal køber bidrage til udformningen af den kommende lokalplan.

 

 

 

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06