You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Mariendalsvej

Området er beliggende i byzone i Viborgs vestlige bydel mellem Struerbanen og Vestermarksvej. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 3000 m².

Områdets anvendelse må kun anvendes til erhvervsformål inden for miljøklasse 3-5 - så som industri og værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel, entreprenør- og oplagsvirksomhed m.v. med tilhørende administration samt køreteknisk anlæg syd for Mariendalsvej.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
30.000 m²

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent:
50%.

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: 
Lokalplan 227 - for et erhvervsområde syd for Vestermarksvej.

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Energi Viborg. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06