You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Mariendalsvej/Petersmindevej

Området er beliggende i Viborgs vestlige bydel, syd for Vestermarksvej. Det omfatter et areal på ca. 60 ha med en meget attraktiv beliggenhed for erhvervsvirksomheder indenfor miljøklasser 3-6.

Grunde på Mariendalsvej kan udstykkes ned til 3000 m². Områdets anvendelse må kun anvendes til erhvervsformål inden for miljøklasse 3-5 - så som industri og værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel, entreprenør- og oplagsvirksomhed m.v. med tilhørende administration samt køreteknisk anlæg syd for Mariendalsvej.

I den vestlige del af området, delområde I, ved Petersmindevej kan grunde udstykkes ned til 5.000 m². Delområde I må kun kun anvendes til erhvervsformål inden for miljøklasse 4-6, så som produktionsindustri og større værksteder samt lager- og servicevirksomheder, engroshandel samt entreprenør-, vognmands- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres administration i tilknytning hertil.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
118.900 m²

Byggemodning:
Mariendalsvej og Petersmindevej er udlagt som private fællesveje. Vestermarksvej og Hestdalvej er udlagt som offentlige veje.

Særlige forhold:
Der er foretaget jordbundsundersøgelse i den nordlige del af område I på Petersmindevej. Læs jordbundsundersøgelsen (pdf) 

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 227

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Viborg Vand. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06