You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Randersvej/Asmild Centervej

Området er beliggende i østbyen mellem Randersvej og Asmild Centervej. Tilkørsel skal ske fra Asmild Centervej. 

Delområde II: Centerområde –  detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper.

Delområde IIIa og b: Centerområde - administrative liberale erhverv

Fakta om grunden

Salgspris: 230 kr. pr. m² + 25% moms, inklusiv udstykningsomkostninger.

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² + 25% moms, som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Her ud over skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
Delområde I  - Centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg, ca. 13.100 m² - ikke til salg p.t.
Delområde III - Asmild Centervej 23 - 17.473 m²

Byggemodning: 
Asmild Centervej er anlagt uden udgift for køber som offentlig vej. Færdiggørelsen af vejen med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejen er bebygget. 

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 529 - Centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg
Lokalplan nr. 436 - for del nr. 23

Elforsyning: 
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil. 

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Energi Viborg. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til fjernvarme. Tilslutningsbidrag afregnes direkte til Viborg Fjernvarme.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06