You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Vennershåbvej tillægsareal

Arealet er beliggende vest for MR Autolager og er ved tillæg til lokalplan nr. 324 ændret fra grønt område til erhvervsformål.

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål og kan kun anvendes til tunge og særlig belastede virksomhedstyper indenfor miljøklasse 4-7.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
10.600 m²

Byggemodning:
Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent:
50%.

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: 
Lokalplan nr. 324 - et område til erhvervsformål ved Jegstrupvej Vest.

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Energi Viborg. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06