You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vridsted - Buen

Området er beliggende i Vridsted. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 1.500 m² og større end 4.000 m².

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Der kan opføres én bolig i tilknytning til virksomheden.

Fakta om grunden

Ud over grundprisen skal der betales 65 kr. pr. m² som godtgørelse for kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Både grundpris og kloaktilslutningsbidrag tillægges moms. Foruden salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Områdets samlede areal:
15.000 m²

Byggemodning:
Vejen - Buen - er anlagt uden udgift for køber som privat fællesvej. Arealet på nordsiden af Buen er ikke frigivet af arkæologerne, hvorfor der må påregnes tid til prøvegravning.

Bebyggelsesprocent:
50%.

Gældende lokalplan/byplanvedtægt:
Lokalplan nr. 7E.01.02 - Lokalt erhvervsområde i Vridsted nord.

Elforsyning:
Området bliver forsynet med el af N1. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Området bliver forsynet med vand af Kjeldbjerg Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
Området er udlagt til naturgas - Evida. Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06