You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Pulje til at fremme fritidsaktiviteter for børn og unge i landdistrikterne

Landdistriktsudvalget har den 27. oktober 2022 vedtaget at oprette en pulje. Den har til formål at fremme fritidsliv og aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne i Viborg Kommune.

Dagtilbud, skoler og foreninger kan søge puljen ift. brobyggende initiativer mellem f.eks. skolen og det lokale foreningsliv. Det skal sikre, at flere børn og unge bliver fritidsaktive eller at udbuddet af fritidsaktiviteter udvides.

Der kan f.eks. være tale om:

  • midler til afvikling af forløb af en lokal forening enten i - eller i forlængelse af - skoletiden/dagtilbud
  • indsatser, hvor medarbejdere kan følge en gruppe af børn til fritidsaktiviteter i opstarten.

Der kan dermed gives tilskud til f.eks. rekruttering eller understøttelse af frivillige, medarbejdertimer og til udvikling og afvikling af aktiviteter. Der gives ikke tilskud til anlæg.

Der kan også søges til brobyggende aktiviteter på tværs af de nye skolefællesskaber uden for Viborg og Bjerringbro byer.

Der afsættes i alt 500.000 kr. til puljen, og indsatser vil kunne finansieres af puljen frem til udgangen af juni 2023.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende og senest frem til udgangen af maj 2023, såfremt der fortsat er penge i puljen.

Ansøgninger sendes til: Amanda Madsen Lauridsen, mail alau@viborg.dk