You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støttepulje til alternative byfester

Landdistriktsudvalget har oprettet en pulje til arrangementer, der kan fungere som alternativ til de traditionelle byfester, som er aflyst pga. Corona-situationen

Pulje til alternative byfester

Landdistriktsudvalget har oprettet en pulje på 300.000 kr., hvorfra der kan søges om støtte til arrangementer og booking af band eller anden underholdning frem til udgangen af 2021, eller indtil puljen er opbrugt. Denne pulje er oprettet pga. COVID 19 situationen.

En borgerforening, et forsamlingshus eller fx en byfestkomite som arrangerer byfesten kan få op til 15.000 kr. til at engagere underholdning eller til et arrangement. Ansøgerne skal som udgangspunkt selv finansiere mindst 25 % af udgiften til underholdningen. De alternative byfester, der søges tilskud til, skal være afholdt senest i første kvartal 2022.

Vær desuden opmærksom på at :

 • der kun kan bevilges ét tilskud fra puljen til hver by én gang
 • honorar er kun til underholdning, ikke til andre indkøb til arrangementet
 • arrangøren booker og står selv for al kontakt med underholdningen
 • arrangementet skal være åbent for alle interesserede
 • allerede afholdte arrangementer støttes ikke
 • puljen kan søges frem til udgangen af 2021, eller indtil puljen er opbrugt

  Sådan søger man puljen:

 • indsend en beskrivelse af arrangementet, gerne den officielle invitation/plakat
 • indsend kopi af tilbud fra underholdning. Beløbet skal overføres til en foreningskonto, dvs. en forening med et CVR nummer.
 • beskriv hvordan I forventer at lave et overskud til arrangementet. Fx, ved salg af mad og drikke

Ovenstående sendes på mail til Kirsten Johansen, kj3@viborg.dk. Der skal ikke benyttes et særligt skema