You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nedrivning - ansøgning om tilskud

Puljen er lukket og opbrugt for 2021. Evt. ny pulje for 2022 vil bliver annonceret i det nye år.

Ejeren kan søge om nedrivning. Evt. panthaveres accept skal medsendes.

 • at styrke Kommunens mindre byer/landsbyer
 • at de mindre byer/landsbyerne forsat er attraktive at bo i eller flytte til.
 • at de mindre byers/landsbyernes bygningsmasse fremstår ordentlige og pæne.
 • at forhindre, at udtjente og faldefærdige ejendomme skæmmer i de mindre byer/landsbyer samt ved landsbyernes afgrænsning.
 • at forhindre, at faldefærdige bygninger er til fare for sine omgivelser og får en uheldig anvendelse.
 • at styrke kommunens områdefornyelser/realiseringsplaner efter byfornyelsesloven ved nedrivninger i mindre byer/landsbyer.

 • Bygningen skal være opført før 1960.
 • For at komme i betragtning, prioriteres det, at det er en beboelsesejendom samt at bygningerne er beliggende i Kommunens landsbyer/mindre byer eller tæt på disse.
 • Der må ikke være nye bygninger eller aktivt erhverv på grunden.
 • Bygninger skal være ubeboet, forfaldne og udtjente.
 • Bygningerne skæmmer omgivelserne, hvor de er placeret i landsbyen.
 • Skæmmende boliger tæt på en landsbyafgrænsning, som i øvrigt opfylder kriterierne kan i særlige tilfælde opnå nedrivningsstøtte.
 • Udtjente erhvervsbygninger kan i særlige tilfælde opnå nedrivningsstøtte i landsbyerne (§38 C)

 • Opkøb og nedrivning af bygninger kan kun godkendes, såfremt en bygning indgår i et af kommunens delprojekter i en områdefornyelse/realiseringsplan eller indgår i et delprojekt i en godkendt lokal udviklingsplan (efter særskilt politisk beslutning i ØEU).
 • I de mindre byer/landsbyer kan ”Herreløse ejendomme” opkøbes og nedrives af Kommunen, såfremt de er forfaldne og ikke kan sælges. Ejendommen skal kunne købes for op til max. 60.000 kr. (efter særskilt politisk beslutning i ØEU).

Godkendte nedrivningsudgifter støttes med op til 100 %.

Viborg Kommune forestår nedrivningen med fuldmagt fra ejer.

Ansøgningen skal sendes via ansøgningsformularen i boksen herunder.

Her kan du se "Indhold af ansøgningsskema"

Det er en samlet oversigt over den elektroniske ansøgningsformular, så du forinden kan danne dig et indtryk af, hvad der kræves for at udfylde ansøgningen.

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer