You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Aktivitetstilskud

Her kan du som forening søge om aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud med corona-nedlukninger

Aktivitetstilskud ydes for betalende medlemmer selv om aktiviteten helt eller delvist har været nedlukket i 2020. Det er nok, at aktiviteten har været planlagt til at opfylde betingelserne for tilskud

Hvem kan søge om aktivitetstilskud?

Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger

205 kr. pr. medlem under 25 år

Taksten for aktivitetstilskud er på 205 kr. pr. aktivt medlem under 25 år. Foreningen kan ikke få mere i aktivitetstilskud, end medlemmet selv betaler i årligt kontingent.

Flere vilkår:

  • Aktiviteten skal foregå med mindst 15 mødegange over mindst 4 måneder
  • Grundlaget for tilskud er foreningens faktiske aktivitetsmedlemstal i kalenderåret før eller i foreningens senest afsluttede regnskabsår. Det er altså faktiske medlemstal, der udgør grundlaget for tilskud