You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lokaletilskud

Lokaletilskud skal godkendes på forhånd. Der kan gives lokaletilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger (undt. rideklubber, der har en selvstændig tilskudsordning).

INDHOLD

Lokaletilskud under coronanedlukning

Vi yder tilskud til afholdte lokaleudgifter inden for den bevilling, I har, også selv om der ikke har været aktivitet hele året pga coronanedlukning. Hvis I ikke har haft lokaleudgifter pga. nedlukning, yder vi ikke tilskud.

Lokaletilskud kan gives til

  • Egne lokaler - altså lokaler, som foreningen selv ejer (f.eks. klublokaler)
  • Lejede lokaler

For at der kan gives tilskud, skal lokalerne bruges til foreningsaktiviteter.

Lokaletilskudssatser til lejede lokaler, der ligger i Viborg Kommune

maks. tilskud pr. time

2019

2020

2021

Idrætshaller

272,05 kr.

279,03 kr.

282,22 kr.

Minihaller

136,00 kr.

som øvrige lokaler

som øvrige lokaler

Svømmehaller

629,00 kr.

629,00 kr.

629,00 kr.

Øvrige lokaler

135,98 kr.

139,24 kr.

141,33 kr.

Lokaletilskud til svømmehaller i andre kommuner følger taksten for idrætshaller.

Kontakt

Lene Grønbæk

Assistent - Idræt og Folkeoplysning

Tlf: 87 87 30 06