You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjælp til at blive i job

Har du svært ved at passe dit arbejde, kan Jobcenter Viborg tilbyde dig forskellige hjælpemidler og støtteordninger, så du har mulighed for at beholde dit job.

Tidlig indsats

Du og din arbejdsgiver har mulighed for at kontakte jobcenterets fastholdelseskonsulenter, før du bliver sygemeldt.

Får du en kronisk sygdom, eller har du af andre årsager svært ved at fastholde dit arbejde, kan jobcenteret tilbyde, at en konsulent deltager i en fastholdelsessamtale på din arbejdsplads. Jobcenteret har forskellige tiltag, der vil kunne bidrage til at fastholde dig i arbejdet.  

Det, der er vigtigt, er, at fastholdelsen sættes i værk så tidligt som muligt.

Kontakt os på tlf. 87 87 42 42.  

Hvis du er blevet syg

Hvis du er blevet syg, er der nogle ting din arbejdsgiver skal gøre. Alle arbejdsgivere skal holde en sygefraværssamtale med dig, der er syg senest 4 uger efter første sygedag. Efterfølgende skal arbejdsgiveren indberette nogle oplysninger til kommunen.

Arbejdsgivere har ret til at få udarbejdet en mulighedserklæring, hvis det vurderes relevant. Formålet med erklæringen er at afdække, hvad du som medarbejder kan udføre af arbejdsopgaver på trods af din sygdom. Der er tre parter om at udfylde erklæringen - arbejdsgiveren, dig som ansat/sygemeldt og lægen.

Personlig assistance

Personer med et handicap skal have samme muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet som personer uden et handicap.

Derfor findes ordningen personlig assistance i erhverv, som går ud på, at man kan kompenseres med praktisk eller særlig personlig støtte, når en funktionsnedsættelse medfører udfordringer i forhold til at løse opgaverne i jobbet.

For at være omfattet af mulighederne for personlig assistance, skal man have en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Det betyder, at der ikke må være tale om en funktionsnedsættelse af forbigående karakter, og at funktionsnedsættelsen medfører en betydelig barriere i det konkrete job. Den personlige assistent må ikke overtage hele arbejdsopgaver eller fungere som almindelig medhjælper eller vikar. 

Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen?

  • Praktisk bistand - f.eks. specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
  • Tegnsprogstolkning inkl. skrivetolkning, MHS-tolkning og videotolkning
  • Særlig personlig støtte f.eks. støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver
  • Ved 37 timers ansættelse kan man som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen

Læs mere om personlig assistance

Jobcentret har mulighed for at yde støtte til hjælpemidler til brug på arbejdspladsen og mindre ændringer af arbejdspladsen til dig med en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan søge om f.eks. en specialstol, et specialsæde til bil, en specialløfter, en særlig afskærmning mv.

Der bliver lavet en vurdering af hver enkelt ansøgning, hvor der vurderes på, om du har brug for et hjælpemiddel eller indretning af arbejdspladsen.

Hvis det vurderes at være en almindelig indretning af en arbejdsplads, som alle andre ansatte også har behov for, så er det en arbejdsgiverudgift.

Du finder skemaet til ansøgning om hjælpemidler her.

Ved gentaget sygefravær grundet en kronisk sygdom, er det muligt at få lavet en aftale, der giver arbejdsgiver refusion fra første fraværsdag.

Arbejdsgiver kompenseres derved for alle sygedage i stedet for, som normalt, først efter 30 dage.

Kontakt

Jobcenter Viborg

87 87 44 44
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontider

Mandag - torsdag

08.00 - 14.00

Fredag

08.00 - 12.30

Åbningstider i jobcentrets reception

Mandag - onsdag

09.00 - 15.30

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.30

Kom senest 30 min. før lukketid, hvis du skal melde dig ledig.