You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer, der har en varig nedsat arbejdsevne og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Fleksjobsansættelse

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

Betingelser for at få bevilget et fleksjob

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, f.eks. gennem omplacering, skal være undersøgt

Der findes fleksjob inden for alle brancher. I et fleksjob kan du både arbejde med det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere, eller du kan skifte fag og bruge dine erfaringer på nye måder.

Godkendt til fleksjob

Når du bliver godkendt til et fleksjob, bliver du indkaldt til en samtale.

Den første samtale kan vare op til 45 min. Til samtalen vil vi gerne høre om dine ønsker til et job, og vi vil fortælle lidt om, hvordan vi kan samarbejde, om at du når dit job mål.

Når du overvejer dine muligheder, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i de brancher, som aktuelt mangler arbejdskraft, eller i øvrigt har gode jobmuligheder.

Før samtalen

Inden vi mødes til samtalen, er der nogle ting, vi gerne vil have dig til at tænke over:

  • Hvilken type arbejde eller arbejdsopgaver ser du dig selv i?
  • Hvad skal der til for, at der kan ske udvikling i arbejdstid (timer og effektivitet)?
  • Hvad vil du gøre for at finde et job?
  • Hvilken hjælp kan du have brug for?    

Målet med samtalen er, at vi får et godt kendskab til hinanden og klare aftaler omkring, hvem der gør hvad. På den måde kan vi samarbejde om, at du kommer i job.

Kontakt

Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet

87 87 43 20
Sct. Mogensgade 5
8800 Viborg