You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Når et område rummer nogle helt særlige natur- og kulturhistoriske værdier, kan området blive fredet.

Fredningen sker via en kendelse eller en deklaration.

I Viborg Kommune er der en del forholdsvist uspoleret og værdifuld natur. Derfor er 39 naturområder og 64 kirkeomgivelser fredede, i alt ca. 51 km2 eller ca. 3,6 % af kommunens areal.

Fredede områder er indtegnet med lyseblå markering på kortet herunder. Du kan også finde detaljer på:

Se en liste med stednavnene i Viborg Kommune her.

Oversigtskort over fredninger i Viborg Kommune

For alle fredninger ligger der en fredningskendelse fra Fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet eller en deklaration.

Find alle kendelserne i Viborg Kommune på Fredninger.dk  - vælg 'Viborg Kommune'.

Find mere om fredninger i hele landet på Miljøstyrelsens hjemmeside  (eksternt link).

Kommunen har en særlig ret og en forpligtelse til at pleje de privatejede, fredede områder.

Kontakt os på tlf. 87 87 55 62, hvis du vil vide mere.

Mange af naturområderne er fredede af hensyn til, at de vilde planter og dyr skal have plads, ro og fred.

Men flere af områderne er også fredede, for at du som besøgende har mulighed for at nyde landskabet og få gode naturoplevelser. De er altså også gode udflugtsområder eller ligefrem seværdigheder.

Find de bedste naturperler.

Der er forskel på, om et område:

Desuden kan enkelte arter af planter eller dyr være fredede efter Artsfredningsbekendtgørelsen (eksternt link).

Endelig er mange punkter i landskabet fredede, nemlig fortidsminder som fx gravhøje, - se mere på de eksterne links her:

Karen Hingkjær Glerup-Nielsen

Tlf: 87 87 52 21