You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Med en anmeldelse til kommunen er det er muligt at bevare genopdyrkningsretten på et areal, der ligger hen i "naturtilstand".

Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i ”naturtilstand” og samtidig at bevare genopdyrkningsretten, skal du anmelde det til kommunen.

Du bevarer derved retten til at genopdyrke jorden, selv om arealets natur med tiden udvikler sig til at opfylde betingelserne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan ikke anmelde arealer, der i dag er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

Se om dit areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven på Danmarks Arealinformation (eksternt link)  - søg på din matrikel og sæt flueben i "Naturbeskyttelse".

Du behøver ikke (gen)anmelde dit areal, hvis du har fået det godkendt inden for de senere år, fx af Viborg Kommune.
 
Find anmeldeskema og flere oplysninger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Vi har en svarfrist på 4 uger.

Kontakt dit planteavlskontor eller os, hvis du vil vide mere.

Dagmar Hald Buksti

Tlf: 87 87 55 56