You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Naturhandleplaner

Viborg Kommunes 8 gældende naturhandleplaner.

Der er staten, der igangsætter processen for de såkaldte Natura 2000-planer eller naturplaner, herunder 2. generation  - se mere her (eksternt link til Miljøstyrelsen). 

Handleplanerne er en kommunal udmøntning af de statslige Natura 2000-planer. Viborg Kommunes otte Natura 2000-handleplaner skulle ifølge Miljømålsloven være godkendt senest den 20. april 2017. Du kan se mere om Natura 2000 i Viborg Kommune her og på landsplan her (eksternt link til Miljøstyrelsen).

Herunder kan du se hele processen for den politiske behandling af de kommunale handleplaner for Viborg Kommune.

Herunder kan du se hele processen for den politiske behandling af de kommunale handleplaner for Viborg Kommune.

Fristen for høringssvar til planforslagene var torsdag den 15. december 2016.

Alle høringssvarene kan ses under de enkelte forslag.

Der var mulighed for at klage over afgørelserne om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner. Klagefristen var torsdag den 17. november 2016. Der indkom ingen klager inden fristen.
  • Godkendelse: Blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget på deres møde den 29. september 2016, på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 12. oktober 2016 og på Byrådets møde den 26. oktober 2016.
  • Offentlig høringsperiode (mindst otte uger): Torsdag den 20. oktober - torsdag den 15. december 2016.
  • Miljøvurderinger: Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner. Begrundelsen for afgørelserne fremgår af de enkelte planer. Der kunne klages over afgørelserne inden fire uger, dvs. inden torsdag den 17. november 2016. Der indkom ingen klager inden fristen. 
  • Modtagne høringssvar: De modtagne høringssvar til hver enkelt handleplan kan ses under hver handleplan i fanen 'Høringssvar'. Alle bemærkningerne har indgået i Byrådets behandling og godkendelse af de endelige planer. De, der har indsendt høringssvar, har fået individuelle svar tilbage.

Kontakt

Eva Christensen

Tlf: 87 87 55 71