You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Her kan du læse, hvordan du skal og kan kontrollere dit drikkevand.

Hvis du får dit drikkevand fra egen brønd eller boring, er der ikke længere et krav om, at vandet skal undersøges regelmæssigt, hvis det kun er ejers egen husstand, der bor på ejendommen.

Viborg Kommune anbefaler dog, at man kontrollerer sit drikkevand minimum hvert 5. år ved en såkaldt forenklet kontrol.

Nogle vandforsyningsanlæg er underlagt en regelmæssig kontrol.

Det gælder anlæg, som forsyner 2-9 ejendomme, udlejningsejendomme, spejderhytter, kroer, campingpladser, institutioner, eller andre ejendomme, som har en eller anden form for kommerciel eller offentlig aktivitet.

Omfanget og hyppigheden af kontrollen vil blive meddelt de pågældende i et brev.

Drikkevandsprøver skal udtages og analyseres af et godkendt laboratorium.

Her er en liste over laboratorier, der er godkendt til at kontrollere drikkevandskvaliteten.

Nedenfor er oplistet de laboratorier, som Viborg Kommune har kendskab til, udfører akkrediteret prøvetagning og analyser af drikkevand i Viborg området:
Du kan få en komplet liste over laboratorier, der er akkrediteret til at udføre drikkevandanalyser i Danmark, ved at henvende dig til DANAK.

 • Højvang Laboratorier A/S
  Adresse Industri Vest 8, 4293 Dianalund
  Telefon 58 24 24 58
  E-mail hmlab@hmlab.dk 
 • AL North Aps. (Agrolab)
  Adresse Østerbro 4, 5690 Tommerup
  Telefon 7877 5453
  E-mail alnorth@agrolab.eu
 • Eurofins Miljø A/S
  Adresse Ladelundvej 85, 6600 Vejen
  Eurofins kundecenter tlf. 7022 4256
  E-mail rentvand@eurofins.dk
 • Analytech Miljølaboratorium A/S
  Adresse Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby
  Telefon 98 19 39 00
  Webshop:
  E-mail lab@analytech.dk
 • VBM Laboratoriet A/S
  Adresse Industrivej 1, 9440 Åbybro
  Telefon 98 21 32 00
  E-mail: aabybro@vbmlab.dk
 • ALControl Miljø DK
  Telefon 60 17 04 86
  E-mail info@alcontrol.se
 • ALS Denmark A/S
  Telefon 4925 0770
  E-mail info.hmb@alsglobal.com

Viborg Kommune har indgået en prisaftale med Analytech Miljølaboratorium A/S, der bl.a. har tilbudt at foretage en forenklet kontrol for 525,00 kr. i 2020.
Prisaftalen kan frit benyttes af personer, der ejer et privat vandforsyningsanlæg i Viborg Kommune. Benyt nedenstående links: 

Hvis du ikke kan/vil benytte onlinebestilling, kan du naturligvis også bestille vandprøver ved at ringe til:

 • Analytech Miljølaboratorium på tlf. 9819 3900 – du skal oplyse rabatkoden: 2020HVS.

For at sikre analyselaboratoriet mulighed for at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssig og rationelt, tillades en rimelig responstid. Responstiden må maksimalt udgøre 3 måneder (forstået som den samlede tid, der må gå fra rekvirenten bestiller en drikkevandskontrol til analyseresultatet er udsendt fra laboratoriet). Hvis rekvirenten beder om kortere responstid, må laboratoriet opkræve et passende pristillæg, hvilket rekvirenten i så fald skal gøres opmærksom på, når prøven bestilles.

Viborg Kommune vil modtage kopi af analyseresultatet og vil reagere ved alvorlige overskridelser.

Hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt, kan det komme på tale, at der skal skaffes anden tilfredsstillende vandforsyning.

I folderen 'Hvad fortæller en vandanalyse' (pdf) får du en forklaring på kemien og bakterierne. Du kan også finde en forklaring på, hvad det betyder for din sundhed.

Via Danmarks Nationale boringsdatabase (eksternt link) kan du finde data fra vandindvindingsanlæg. Og du har mulighed for at se, hvordan vandkvaliteten er for din vandforsyning.

Dorthe Elmbo Knudsen

Tlf: 87 87 56 10