You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandforsyningsplan 2012-2022

Den 1. maj 2012 godkendte Byrådet Viborg Kommunes Vandforsyningsplan for perioden 2012-2022 - se den herunder.

Tillæg til Vandforsyningsplan 2012-2022

Byrådet har den 20. december 2017 godkendt ”Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022”.
Tillægget præciserer retningslinjerne for at etablere erstatningsboringer og justerer formuleringerne i retningslinjerne for, hvordan Viborg Kommune reagerer ved overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevandet fra ikke almene vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme.

Vand fra dit lokale vandværk

I vandforsyningsplanen kan du læse om den fremtidige forsyningsstruktur i Viborg kommune. Du har også mulighed for at se, hvilket vandværk, der forsyner din ejendom. Hvis du ønsker at få vand fra det lokale vandværk, kan du finde dette i Vandforsyningsplanen. 

Tilstand på vandværker i Viborg Kommune

Ud over forsyningsstrukturen findes en status for tilstanden på de enkelte vandværker i Kommunen. Du kan også læse om kommunens retningslinjer i forbindelse med etablering af en erstatningsboring, hvis din gamle vandforsyning bryder sammen.

Dorthe Elmbo Knudsen

Tlf: 87 87 56 10