You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grundvandsforum

Viborg Kommune har oprettet et Grundvandsforum, som skal bistå kommunen i arbejdet med beskyttelse af drikkevandsressourcerne mod forurening og overudnyttelse.

Grundvandsforum er et råd, der skal bistå kommunen i arbejdet med beskyttelse af drikkevandsressourcerne mod forurening og overudnyttelse.

Grundvandsforumet er repræsenteret af: Vandværkerne, landbruget, industrien, skovbruget, embedslægen og brøndejerne.

Formandsskab og sekretariat for grundvandsforum er under Natur og Vand i forvaltningen for Teknik og Miljø.

Grundvandsforum er nedsat ifølge vandforsyningslovens §12 (eksternt link til vandforsyningsloven).

  • Birthe Harritz, Klima- og Miljøudvalget, Viborg Kommune
  • Landboforeningen Midtjylland, bestyrelsesmedlem Klaus Høeg
  • Dansk Brøndejerforening: Formand f. Dansk Brøndejerforening Wisti Wistisen 
  • Dansk Vand- og Spildevandsforening: Claus Vangsgård, DANVA
  • Foreningen af Vandværker i Danmark: Formand Låstrup-Nr. Rind Vandværk Jens Ole Skovgaard Jensen 
  • Dansk Skovforening: Christian Als, Hede Danmark
  • Sundhedsstyrelsen: Embedslæge Bo Fredsted
  • Viborg Kommune - Formand: Afdelingsleder Jørgen Jørgensen, Natur og Vand
  • Viborg Kommune - Sekretær: Geolog Claus Holst Iversen, Natur og Vand

Claus Holst Iversen

Tlf: 87 87 55 06