You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Faskine

Det kræver et vist forarbejde at anlægge en faskine, der er både fordele og ulemper.

En faskine opsamler regnvandet fra taget og leder det direkte ned i jorden.

Der findes flere forskellige typer af faskiner. I dag er det meget almindeligt at bruge regnvandskassetter af plastik, der graves ned i jorden. Denne konstruktion hjælper nedsivningen i jorden på vej og mindsker fugt ved ikke at lede al vandet ud det samme sted i jorden på én gang.

Faskiner fås i forskellige størrelser, og der udvikles løbende på design og effektivitet.

Faskinen kommer bedst til at fungere, hvis den er smal og lang.

En faskine-løsning består af et sandfang og en faskine, samt et rør, der forbinder dem. Derudover skal faskinen dækkes med en dug, der hindrer at overdækkende jord falder ned i kassetterne.

Sandfanget opsamler grus og småting, der kan komme med regnvandet fra tagfladerne.

Et sandfang skal tømmes med jævne mellemrum alt efter størrelse.

Hvis du ønsker at etablere en faskine, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Hvis dit eksisterende regn-afløb ender i kloaknettet, skal en autoriseret kloakmester frakoble dig nettet. Dette skal meddeles til kommunen.

Faskiner kan købes i de fleste byggemarkeder og på nettet. Her kan du desuden finde yderligere information om typer og dimensionering.

Når man bygger en faskine, er det vigtigt, at den bliver dimensioneret, så den passer til den vandmængde, der tilføres fra tagarealet.

De steder, hvor der er sand eller grus i jorden bortledes regnvandet hurtigt, fordi det løber let igennem sand og grus. Derimod vil områder med meget lerholdig jord være mindre egnede, alt efter lerindholdet i jorden.

Det er vigtigt at læse og anvende producentens anvisninger.
En god tommelfingerregel er, at der går 30 m2 regnareal (fx tag) pr. 1 m3 faskine.

Det kan være en fordel at lave en simpel infiltrationstest, hvis du er i tvivl om, hvor hurtigt vandet er om at komme væk.

Fra faskinen skal der være mindst:
 
Vejledende
afstandskrav
Vejledende afstandskrav
ved minimal risiko*
Beboelseshus med/uden kælder
5 m
2 m*
Hus uden beboelse med kælder
5 m
2 m*
Hus uden beboelse uden kælder
2 m
1 m*
Skel
2 m
1 m**
Drikkevandsboringer
25 m
 
Å, sø
25  m
 
* hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der, på et eksisterende hus, er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt
** hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget

Fordele:

 • Den fylder ikke noget på jordoverfladen.
 • Den er let at bygge og vedligeholde.
 • Kan bruges i eksisterende bebyggelse.

Ulemper:

 • Ejer er selv ansvarlig for driften af faskinen, eks. rensning af sandfang.
 • Der kan være en nedsat funktion i lange våde perioder.
 • Ikke alle jordtyper egner sig til nedsivning i faskine, fx tæt lerjord.

Find det bedste sted til en faskine

En simpel infiltrationstest beskrives her:

 • Grav et hul der, hvor du vil anlægge faskinen. Hullet kan fx graves i den dybde, du vil etablere faskinen.
 • Hullet skal være ca. 25 X 25 X 30 cm (Højde X Bredde X Dybde).
 • Fyld ca. 5 cm grus i hullet.
 • Fyld vand i hullet. Det skal holdes fyldt og må ikke synke i ca. 30 min.
 • Herefter observeres det, om vandet synker over en periode på ca. 10 - 15 min. Der måles eventuelt.

Jorden er egnet til nedsivning, hvis vandet er sunket godt.

Gode links:

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15