You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Regnvandsbeholder

Opsamling af regnvand i beholdere/tønder er den mest almindelige måde at bruge regnvand på.

Opsamling af regnvand i beholdere/tønder er den mest almindelige måde at bruge regnvand på.
Vandet kan bruges til havevanding, bilvask mv.

De skal anbringes, så overbelastning ikke skader murværk eller fundament.

  • Regnvand kan bruges uanset vandkvaliteten.
  • Erstatter drikkevand.
  • Nemt og billigt at installere og vedligeholde.
  • Overløb ledes normalt ikke til kloak men til nedsivning.

  • Der sker ingen rensning af vandet.
  • Pollen og blade kan give dårlig vandkvalitet, lugt og forekomst af myggelarver.
  • Solvarme giver høj vandtemperatur og dermed dårlig vandkvalitet.

  • Beholderne tømmes og renses med mellemrum (når vandet lugter eller er meget misfarvet).
  • Beholderne tømmes før frostperioder.
  • Rensning af tagrender og nedløbsrør.

En almindelig tank til opsamling af regnvand kan sættes op på egen grund uden tilladelse, så længe den placeres på terræn og ikke graves ned.

Hvis du ønsker at grave en tank ned til regnvandsopsamling, så søg om etablering af samletank til regnvand via Byg og Miljø.

Husk at afpropning og sløjfning af tilkobling til eksisterende kloak kun må udføres af autoriseret kloakmester.

Hvis du har et tagnedløb, du ønsker at føres til regnvandsopsamling, og det i dag er koblet på kloakken, så skal du have en kloakmester til at sløjfe den gamle tilkobling.

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15