You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjælp fisken

Ikke alt vand ledes til renseanlæg, men i stedet direkte til vandløb og søer. Tænk over hvad du hælder hælder vejristen.

Vidste du, at det vand, der løber i regnvandsristene mange steder ikke løber til renseanlægget, men direkte til vandløb og søer?

Her kan det skade fiskene, naturen og vores badevand, hvis det fx indeholder, algerens eller sæbe.

Det vand, der løber i regnvandsristene i veje, på stier og P-pladser i separat-kloakerede områder, løber ikke til renseanlægget, men direkte til vandløb og søer, hvor det kan gøre skade, når det indeholder f.eks. algerens eller sæbe.

Derfor giver vi giver råd om, hvor vand fra bl.a. bilvask og rengøring skal hen, og at regnvandsristen kun er til regnvand og rent vand.

Fem ting du kan gøre

 • Hæld aldrig sæbe, maling eller andre kemikalier i regnvandsristen
 • Aflever rester af maling, kemikalier og olieprodukter på genbrugspladsen
 • Vask din bil i en vaskehal
 • Rens dit tag, dine fliser eller havemøbler med rent vand uden brug af miljøfarlige kemikalier
 • Brug håndvasken eller toilettet til sæbevand og andet beskidt vand.

Gode tips

Hvad skal virksomheder være opmærksomme på ? 

I de fleste nyere erhvervsområder er spildevandet separeret - dvs. der findes to rørsystemer; et til regnvand og et til spildevand. Det til regnvand løber direkte ud til vandmiljøet.

Fokus på udendørs aktiviteter

Som virksomhed er det vigtigt, at de aktiviteter, der kan give spildevand, foregår på et areal, der er tilsluttet spildevandsledningen. Det gælder al form for vask med sæbe eller lignende, men også vask af biler, hvor der kan afskylles olierester.

Oplag af kemikalier kan også udgøre en risiko ved spild eller udslip. De bør enten flyttes væk fra regnvandsriste eller stå på et areal med fald væk fra regnvandsriste, således at evt. spild kan opsamles.

Følgende spørgsmål kan være relevante for virksomheder. Måske giver det anledning til, at rutiner eller indretning skal ændres:

 • Foregår der udendørs opbevaring/håndtering af kemikalier?
 • Foregår der udendørs vask/vaskeplads? Skal jeg søge om tilslutningstilladelse til spildevandsledningen?
 • Er der væsentlige pletter på belægninger/ jord?
 • Er der procedure for spild og er der afspærringsmateriel?
 • Er belægningen i orden og uden revner?
 • Foretages der bejdsning (metalvirksomheder)?
 • Kan regnvandsriste forveksles med kloak?
 • Er der basis for, at virksomheden foretager ændringer i indretninger eller i arbejdsgange?

Kontakt

Inger Brun

Tlf: 87 87 56 02