You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tømning af bundfældningstanke

Der gælder visse regler for tømning af bundfældningstanke.

Tømning af bundfældningstanke

Siden 2008 har der været krav om obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i Viborg Kommune.
Ordningen er vedtaget af Byrådet og omfatter alle ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, har en samletank eller et minirenseanlæg.
Formålet med ordningen er at sørge for, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året.
Regelmæssig tømning af bundfældningstanke bidrager med at:
  • Grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet.
  • Vandmiljøet i søer og vandløb ikke forurenes – det er til gavn for dyre- og plantelivet.
  • Slam og spildevand håndteres på kommunens renseanlæg – det er til gavn for miljøet.
Tømningsordningen administreres af Energi Viborg Vand A/S.
Du finder yderligere oplysninger om ordningen på deres hjemmeside om tømningsordningen (eksternt link til Energi Viborg) – herunder:
  • Regulativ for tømningsordningen.
  • Vejledning om dispensation til nedsat tømningsfrekvens.
  • Vejledning om offentlig og privat ordning.
  • Oplysninger om gebyrer.
  • Spørgsmål og svar vedrørende ordningen.
Se tømningsregulativet her.

Kontakt

Johan Ottesen

Tlf: 87 87 56 12