You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Plejeplan for område ved Øby/Heltzen i Nørreådalen

Viborg Kommune har i samarbejde med ejerne af matr.nr. 4b Øby By, Viskum udarbejdet en plejeplan for området.

Plejeplan for område ved Øby/Heltzen

Viborg Kommune har i samarbejde med ejerne af matr.nr. 4b Øby By, Viskum udarbejdet en plejeplan for området. Her kan du se planen.

I 2018 blev der gennemført et stort lavbundsprojekt ved Heltzen Pumpelag og enge. Efter projektets afslutning blev en del af den jord, som staten havde erhvervet sat til salg, bl.a. matr.nr. 4b Øby By, Viskum. Som en del af salgsbetingelserne skal der udarbejdes en plejeplan, som sikrer offentlig adgang og en hensigtsmæssig pleje af naturarealer og levesteder på matriklens ca. 16,5 ha.

Baggrund for salgsbetingelserne er, at private og andre, som ikke opfylder de generelle erhvervsbetingelser i landbrugslovens § 24, også har mulighed for at erhverve disse projektområder, hvilket dog kræver en dispensation.

For at opnå en dispensation skal erhververen:

  1. udarbejde en plan for ejendommens anvendelse til naturformål i samarbejde med kommunen, som stemmer overens med offentlig planlægning og
  2. sikre offentlighedens adgang til arealerne.

Se planen her.

Eva Christensen

Tlf: 87 87 55 71