You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Husk at give Kommunen besked, når du fælder eller planter skov.

Ved planer om at plante eller fælde skov skal kommunen vurdere, efter VVM-reglerne, om det kan påvirke miljøet.

Derudover er det kommunens rolle at vurdere, om handlingen er lovlig efter bl.a. naturbeskyttelsesloven og kommuneplanens retningslinje om skov.

Ulovlig plantning af skov kan, ifølge bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse, føre til, at arealet skal ryddes for skov. Desuden kan ulovlig plantning og fældning af skov medføre bødestraf.

Hvis du er i tvivl, så send os en e-mail eller kontakt os.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer