You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lavbundsprojekt - Skals Ådal ved Hærup Sø

På det velbesøgte lodsejermøde den 20. august 2020 blev der nedsat et lodsejerudvalg. Landbrugsstyrelsen vil nu kontakte de enkelte lodsejere. Hvis der fortsat er opbakning til at gennemføre projektet, forventes det på nuværende tidspunkt, at skæringsdato for jordfordelingen bliver ultimo 2021.

Lodsejermødet den 20. august 2020 var velbesøgt, og der blev nedsat et lodsejerudvalg. Se præsentationerne fra mødet herunder.

Landbrugsstyrelsen vil nu kontakte de enkelte lodsejere. Hvis der fortsat er opbakning til at gennemføre projektet, forventes det på nuværende tidspunkt at skæringsdato for jordfordelingen bliver ultimo 2021.

Se mere om processen herunder.

Formålet med et eventuelt projekt vil være at nedsætte udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra projektområdet, ved ekstensivering af driften på landbrugsjorde på de kulstofrige lavbundsarealer.

Projektområdet omfatter knap 115 ha.

Der er 20 lodsejere i området. Kommunen vil som det første tage kontakt til alle de involverede lodsejere og opdatere den ejendomsmæssige forundersøgelse. Derefter vil arbejdet med jordfordelingen, som foretages af Landbrugsstyrelsen, gå i gang.

Se oversigtskort herunder og bilag i boksen nederst. 

Viborg Kommune søgte i januar 2018 Landbrugsstyrelsen om tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet, hvilket der blev givet afslag til i maj 2018.

Efterfølgende er beregningsmetoden for fosfor-balancen i vådområde- og lavbundsprojekter blevet tilrettet. For projektet ved Hærup Sø viste den nye beregning stadig en frigivelse af fosfor, men i et meget mindre omfang.

Kommunen har derfor i foråret 2019 genfremsendt ansøgning om tilskud, som blev bevilget i oktober 2019.

Lodsejermødet den 20. august 2020 var velbesøgt, og der blev nedsat et lodsejerudvalg. 

Se præsentationerne fra mødet herunder.

Ved et lavbundsprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen - eller andre - har et forslag til et lavbundsprojekt.
 2. Kommunen skal søge Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et lavbundsområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser - kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet - kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Lavbundsorningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  Ofte vil en gennemførelse af projektet forudsætte, at nogle af lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling.
 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen skal søge Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan projektet udføres.
 7. Inden projektet kan gennemføres, skal der laves bindende aftaler om erstatning og gennemførelse af projektet med hver enkelt lodsejer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Hanne Stadsgaard Jensen

Tlf: 87 87 55 73

Eva Christensen

Tlf: 87 87 55 71