You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lavbundsprojekt - Vejrumbro i Nørreådalen

Forundersøgelsen for lavbundsprojektet ved Vejrumbro i Nørreådalen er i gang, og der blev holdt borgermøde 12/10-21.

Forundersøgelsen for lavbundsprojektet ved Vejrumbro i Nørreådalen er i gang, og der blev holdt borgermøde 12/10-21. Se præsentationer fra mødet i boksen herunder.

Se mere om processen herunder.

Projektet omfatter et undersøgelsesområde på ca. 357 ha.

Der er omkring 70 lodsejere indenfor projektområdet. Projektet er frivilligt for disse lodsejere, og en gennemførelse vil kræve underskrevne aftaler fra alle - se mere om den generelle proces herunder.

På nuværende tidspunkt går arbejdet ud på at lave en undersøgelse af mulighederne for at lave et lavbundsprojekt.

Forslaget til udformningen af et lavbundprojekt i området forventes hovedsageligt at indeholde tiltag som lukning af afvandingsgrøfter, hævning af vandspejlet i Nørreå samt overrisling med drænvand.

Kort kan ses herunder. Projektbeskrivelse følger senere.

Der blev holdt borgermøde 12/10-21. Se PPT-præsentationer i boksen herunder.

Ved et lavbundsprojekt er processen generelt således:

  1. Kommunen - eller andre - har et forslag til et lavbundsprojekt.
  2. Kommunen skal søge Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et lavbundsområde.
    En forundersøgelse består af:
    - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser - kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
    - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet - kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

    Lavbundsordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
    Ofte vil en gennemførelse af projektet forudsætte, at nogle af lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling.

  3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
  4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset etableringsprojekt.
  5. Kommunen skal søge Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
  6. Hvis kommunen opnår støtte til etableringsprojektet, kan projektet udføres.
  7. Inden projektet kan gennemføres, skal der laves bindende aftaler om erstatning og gennemførelse af projektet med hver enkelt lodsejer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Kontakt

Tina Bøje Clausen

Tlf: 87 87 55 57