You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lavbundsprojekt - Trevad Møllebæk

En beregningsmetode for fosfor-balancen i efteråret 2018 har vist, at et lavbundsprojekt ved Trevad Møllebæk vil frigive for meget fosfor i forhold til en fastsat grænseværdi. Der er derfor ikke grundlag for at søge om tilskud til en realisering af projektet, og der sker ikke videre i sagen. De berørte lodsejere er informeret.

En ny beregningsmetode for fosfor-balancen har vist, at et lavbundsprojekt ved Trevad Møllebæk vil frigive for meget fosfor i forhold til en fastsat grænseværdi.

Der er derfor ikke grundlag for at søge om tilskud til en realisering af projektet, og der sker ikke videre i sagen. De berørte lodsejere er informeret.

Viborg Kommune har i 2016-18 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en mere naturlig hydrologi på lavbundsarealer omkring Trevad Møllebæk mellem Vridsted og udløbet i Karup Å.

Projektområdet er på ca. 71 ha. Heraf er ca. 58 ha udpeget som kulstofrig lavbundsjord.

Se afsluttende rapporter herunder.

Der har ikke været afholdt lodsejermøder.

Ved et lavbundsprojekt er processen generelt således:
 1. Kommunen - eller andre - har et forslag til et lavbundsprojekt.
 2. Kommunen skal søge Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et lavbundsområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser - kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet - kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Lavbundsordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  Ofte vil en gennemførelse af projektet forudsætte, at nogle af lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen skal søge Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan projektet udføres.
 7. Inden projektet kan gennemføres, skal der laves bindende aftaler om erstatning og gennemførelse af projektet med hver enkelt lodsejer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Hanne Stadsgaard Jensen

Tlf: 87 87 55 73