You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sejlads på Gudenåen med tilløb

Her finder du information om sejlads med kano, kajak og robåd på Gudenåen med tilløb.

Gudenåen forbindes af langt de fleste med rekreativ sejlads, og turismen i Gudenå-systemet er historisk set tæt knyttet til sejlads.

Kortet viser en oversigt over, hvor der må sejles i Gudenå-systemet. 

Oversigt over, hvor der må sejles i Gudenå-systemet

På en del af Gudenåen og de store søer, som Gudenåen løber igennem, må man sejle med motorbåd og sejlbåd, og på flere af de mindre åer og søer må man sejle med kano, kajak og robåd uden motor.

Bestemmelserne om sejlads er fastlagt i regulativerne for de enkelte vandløb og søer.

For motordreven fartøjer skal bådejeren sørge for at registrere båden inden søsætning. Det kan ske i Gudenåens bådregister:

Se desuden bekendtgørelsen herunder.

Her kan du finde det materiale, du skal udfylde for at komme i gang.  Her kan du også finde generel information om ordningen, og svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan tilladelsesordningen for udlejningsvirksomhed i Gudenå-systemet er sat sammen. 

Ordningen går i korte træk ud på følgende:

For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenå-systemet fra 2017 skal man være kommunalt godkendt som udlejer.

Derudover skal man have koncessioner - alle former for udlejningssejlads er i hele Gudenå-systemet bundet op på koncessioner. Man skal have en koncession pr. fartøj, der isættes. En koncession koster 300 kr. årligt. 

Der er ingen ansøgningsfrist – ansøgninger modtages og behandles løbende. 

Der er ikke noget loft på, hvor mange koncessioner der kan ansøges om.

På Gudenåens sydligste strækning fra Tørring-Klostermølle er der pga. åens beskaffenhed dog loft over hvor meget udlejningssejlads, der kan foregå. Dette reguleres elektronisk. 

Som udgangspunkt er der ikke loft over hvilke fartøjstyper, der kan fås koncession til – dog skal gældende regler og forbud overholdes. Det betyder, at der ikke kan sejles med alle typer fartøjer alle steder. 

Som udgangspunkt er der ikke loft over hvilke fartøjstyper, der kan fås koncession til – dog skal gældende regler og forbud overholdes. Det betyder, at der ikke kan sejles med alle typer fartøjer alle steder.

Der er oprettet et brugerråd for sejlads på Gudenåen, som du kan blive medlem af.

Læs mere om det på Gudenåkomitéens hjemmeside (eksternt link)

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59