You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Naturgenopretningen af Birkesø

Birkesø blev naturgenoprettet i 2016.

Formålet med restaureringsprojektet var at genskabe Birkesø som en næringsfattig hedesø – en såkaldt lobeliesø med lavt mineralindhold, klart vand og særlige undervandsplanter i bredzonen. 

Projektet havde været flere år undervejs, og der har været forskellige forslag om, hvordan søen kunne genoprettes. De seneste undersøgelser viste imidlertid, at det valgte projekt var det bedst egnede, og det er også det mindst indgribende. 

Det valgte projekt blev gennemført i perioden fra september til oktober 2016:

Bredzonen blev renset op med gravemaskiner, så den naturlige mineralbund på de brednære arealer kom frem igen, og der blev skabt en flad sandbund i overgang en mellem sø og land.

Samtidig blev en del af bevoksningen rundt om søen blevet fjernet, så landskab og natur er blevet mere åben og naturlig for området.

Noget af bevoksningen i omgivelserne er fældet, så søen er kommet mere til syne. Der er ikke fældet træer omkring badeområdet. 

Der er fældet en del læhegn syd for søen, der er etableret nye stier, og der er sat et par shelters op til glæde for friluftslivet.

Oprensningen ser foreløbig også ud til at have fjernet en del af de næringsstoffer, der er i søen.

På sigt vil det gøre søen mere klarvandet, hvilket også gør søen mere attraktiv som badesø.

Under anlægsarbejdet og i månederne efter fremstod søens omgivelser ubevoksede. Men den nye bevoksning har fået fat, og området ser igen pænt ud. 

På lidt længere sigt vil søen forventeligt blive mere klarvandet, end den er i dag, og med tiden udvikle sig til den lobelie-sø, som den engang var.

Landskabet og naturen rundt om søen bliver mere åbent og naturligt for området.

Kontakt

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58